Wat

Hulpvraag

Ouders/ verzorgers kunnen contact met mij opnemen wanneer ze een hulpvraag hebben die gaat over het dagelijks handelen van hun kind. Dit kunnen hulpvragen zijn rondom vaardigheden thuis: aankleden, eten, spelen, meedoen in de routines van de week (bijv. ochtendroutine) of vaardigheden op school: opletten in de klas, omgaan met prikkels, organiseren van je werk, schrijven, buiten spelen, meedoen met gym of vaardigheden op kinderdagverblijf/ peuterspeelzaal, middelbare school, sport etc.

Vuist Op Vuist
Img 6282

Intake

Wanneer ouders/ verzorgers contact opnemen met mij wordt als eerste stap een intake ingepland. Tijdens de intake, die over het algemeen plaatsvindt zonder kind, maken we kennis en bespreken we de hulpvraag. Ouders/ verzorgers worden uitgenodigd veel over het kind en gezin te vertellen. Op die manier brengen we de uitdagingen in kaart en kan een uitgebreid beeld verkregen worden zodat het Bee traject vorm gegeven kan worden.

Assessment en Bee begeleidingsplan

Aan het einde van de intake maken we in overleg het plan voor het assessment; waar willen we meer over weten zodat we zo goed mogelijk weten wat er meespeelt in de uitdagingen die het kind tegenkomt.

Op basis van de intake en het assessment worden doelen gesteld en wordt besproken hoe de Bee begeleiding vorm zal worden gegeven en hoeveel sessies ingepland gaan worden. Dit alles wordt weergegeven in het Bee begeleidingsplan. Ouders/ verzorgers zijn altijd eigenaar van het verslag en mogen het verslag delen met wie zij willen.

Liesbeth School 2
Img 7218

Bee begeleiding

De ergotherapeutische begeleiding kan op verschillende manieren plaatsvinden:

Bee @ de praktijk: bij het oefenen van vaardigheden van het kind: bijv. hulpvragen gericht op schrijven, fijne motoriek etc.

Bee @ de praktijk: bij coaching ouder(s)/ verzorger(s): bijv. bij hulpvragen over omgaan met prikkels of advisering rondom spelkeuze/fijne motoriek etc.

Bee @ school: ondersteuning op school: bijv. bij hulpvragen rondom aandacht en planmatig handelen.

Bee @ huis: bij coaching en begeleiding kind en/ of ouders: bijv. bij hulpvragen rondom voorzieningen of rondom dagritme/ slapen baby.

Natuurlijk is een mix van bovenstaande ook mogelijk. We zorgen dat het Bee traject aansluit bij de hulpvraag. Ieder kind is uniek en daarom het persoonlijke Bee traject ook.

Evaluatie

We bespreken voortdurend de voortgang en stellen het plan bij wanneer dat nodig is. Na het afgesproken aantal sessies evalueren we de doelen en wordt de ergotherapie afgerond wanneer doelen zijn behaald. Het onderzoek/ assessment wordt herhaald zodat we meetbaar de verschillen in kaart kunnen brengen. Het verloop en de resultaten van de ergotherapeutische begeleiding wordt beschreven als aanvulling op het Bee begeleidingsplan.

Lego

Voorbeelden van bee trajecten

Bee @ de praktijk vaardigheden oefenen kind

Intake consult 60 min.

Assessment consult 60 min.

Bee begeleidingsplan – verslag 30 min.

x- aantal behandelconsulten 45 min.

Evaluatie en eindverslag 30 min.

De insteek van een Bee traject is kort en intensief. Samen werken we aan een aantal stappen groei waarna het kind met de opgedane vaardigheden weer zelf verder kan groeien.

Bee @ de praktijk coaching ouders/verzorgers

Intake consult 60 min.

Bee begeleidingsplan – verslag 30 min.

x- aantal oudergesprek consulten 60 min.

Evaluatie en eindverslag 30 min.

De insteek van een Bee traject is kort en intensief. Samen werken we aan een aantal stappen groei waarmee ouders hun kind thuis verder kunnen helpen in het groeien naar zelfstandigheid. Bij vervolgvragen of nieuwe vragen is het uiteraard altijd mogelijk om ook op laag frequente basis consulten in te plannen. 

Bee @ school ondersteuning op school

Intake consult 60 min.

Schoolobservatie 60 min.

Schoolgesprek 45/60 min.

Evaluatie en verslag 30 min.

Indien wenselijk herobservatie en nabespreking

De insteek van een Bee traject is kort en intensief. Samen werken we aan een aantal stappen groei waarmee leerkrachten en het kind verder kunnen in het groeien en leren in de klas. Bij vervolgvragen of nieuwe vragen is het uiteraard altijd mogelijk om ook op laag frequente basis consulten in te plannen. 

Vergoedingen

Vergoedingen kunnen op verschillende manier plaatsvinden; door ouders (vanuit zorgverzekeringen is gedeeltelijke vergoeding mogelijk), door school (passend onderwijs) of vanuit de gemeente (jeugdwet). Neem contact op om de mogelijkheden te overleggen.

Doorgaans duren consulten 45 of 60 min waarbinnen directe verwerking in het cliënten dossier plaatsvindt. Verslagen worden gefactureerd als consult van 30 min. De verslagen dienen als naslagwerk voor ouders en scholen waarin zorg wordt gedragen voor concrete uitleg van het waarom, het hoe en het wat van de ergotherapeutische begeleiding.

Tarief per kwartier: 22,50

Op locatie toeslag: 14,50 (Joure – 5 km), daarbuiten (tot 20 km) 29,45

Liesbeth 2

Vragen?

Voor jou ben ik er!